Eiti į krepšelį

Peržvelgti atmintinę
Pagalba telefonu:
+370 606 01187, +370 673 44189

Taisyklės

I. Bendrosios nuostatos

 1. Įmonei UAB "Baltijos pajėgos" priklausančios VEDINU.LT internetinės parduotuvės (toliau - Parduotuvė) taisyklės (toliau - Taisyklės) taikomos Klientui teikiant užsakymą VEDINU.LT Parduotuvėje. Šios taisyklės negalioja arba galioja dalinai tiems Klientams, kurie yra pasirašę rašytinę bendradarbiavimo sutartį su VEDINU.LT ir naudoja elektroninę parduotuvę savo užsakymams įsigyti įrangą formuoti. Galiojančios šių taisyklių nuostatos yra  apibrėžiamos atskiroje bendradarbiavimo sutartyje.
 2. VEDINU.LT turi teisę koreguoti Parduotuvės Taisykles. Klientui apsiperkant Parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu (nurodomos prie užsakymo).
 3. Klientui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymą VEDINU.LT, jeigu jis nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas prekes, jis patvirtina savo pritarimą Taisyklėms paspausdamas „SUTINKU“. Tais atvejais, kai Klientas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo elektroniniu būdu VEDINU.LT, priešingu atveju laikoma, jog Klientas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Parduotuvės Taisyklėmis.
 4. VEDINU.LT atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

 

II. Privatumo politika

 1. Klientas, norėdamas užsisakyti prekių iš VEDINU.LT Parduotuvės, turi užsiregistruoti VEDINU.LT internetinėje svetainėje, įvedant savo registracijos vardą ir slaptažodį. VEDINU.LT patvirtina, jog registracijos faktas kartu nereiškia, jog Klientui bus siunčiami informaciniai pranešimai, išskyrus tuos, kurie būtini prekių užsakymui ir pristatymui. Klientui pageidaujant gauti VEDINU.LT informacinius pranešimus, jam sudaroma galimybė pasirinkti, kad tokie pranešimai jam būtų siunčiami.
 2. Klientui užsakant prekes, turi būti nurodomi prekių pristatymui būtini asmeniniai Kliento duomenys: vardas; pavardė; adresas, kuriuo bus pristatomos prekės; telefono numeris; kiti, pristatymui būtini duomenys. VEDINU.LT patvirtina, jog tokie duomenys bus išimtinai naudojami prekių užsakymo ir pristatymo tikslais. VEDINU.LT įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus VEDINU.LT partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės Kliento informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su Klientu. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.
 3. Klientas, užsiregistruodamas VEDINU.LT Parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Kartu, Klientas patvirtina, jog jis yra pilnametis ir turi teisę užsakyti prekes VEDINU.LT Parduotuvėje. Tuo atveju, jeigu Klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis, VEDINU.LT atleidžiamas nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.
 4. Klientas, susipažindamas su Taisyklėmis, patvirtina, jog jis yra informuotas, kad naršant VEDINU.LT Parduotuvėje, jo kompiuteryje bus patalpinti slapukų failai (failai, siunčiami iš interneto serverio).
 5. VEDINU.LT patvirtina, jog siekia naudoti pažangiausias technologijos Klientų asmeninių duomenų apsaugai.

 

III. Užsakymo pateikimo tvarka ir sąlygos

 1. Klientas apsilankęs Parduotuvės internetiniame puslapyje pasirenka jam patinkančias prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.
 2. Suformavus prekių krepšelį, Klientas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. VEDINU.LT patvirtina, kad Kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.
 3. Toliau Klientas turi pasirinkti vieną iš galimų prekių pristatymo būdų (plačiau – VIII Taisyklių skyriuje). Kartu gali būti pasirenkamas vienas iš galimų VEDINU.LT Parduotuvėje atsiskaitymo būdų atsižvelgiant į pasirinktą pristatymo būdą. Klientas kartu patvirtina, jog pasirinkus pristatymo būdą į nurodytą jo vietą (išskyrūs prekybos – atsiėmimo vietą pas VEDINU.LT Parduotuvės partnerį) jis sutinka būti nurodytu adresu pristatymo dieną.
 4. Paskutiniame lange sugeneruojami visi Kliento pateikti duomenys, prieš kuriuos patvirtindamas, Klientas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi ir atitinkantys jo pageidavimus. Klientas turi galimybę pataisyti klaidingus duomenis prieš išsiunčiant užsakymą VEDINU.LT. Klientui nesuteikiama galimybė koreguoti asmeninius duomenis, būtinus prekių pristatymui, jau po užsakymo pateikimo. Klientui nesuteikiama galimybė patvirtinti užsakymo iki to momento, kol jis pažymi, jog yra susipažinęs ir sutinka su VEDINU.LT Parduotuvės Taisyklėmis. Tuo atveju, jeigu prieš prekių pasirinkimą Klientas nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis, jis tai privalo atlikti prieš patvirtindamas savo užsakymą bei jame pateiktus duomenis.
 5. Klientui patvirtinus užsakymą, jis nusiunčiamas VEDINU.LT. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna VEDINU.LT. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp Kliento ir VEDINU.LT yra sudaryta sutartis. Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai VEDINU.LT gauna patvirtinimą iš Kliento pasirinkto banko apie atsiskaitymą už užsakytas prekes.
 6. Klientui pateikus užsakymą, VEDINU.LT sistema automatiškai atsiunčia Klientui elektroninį laišką, kuriame nurodomos užsakytos prekės bei Kliento pateikti duomenys.
 7. VEDINU.LT gavus pranešimą iš banko, jog Klientas atliko mokėjimo pavedimą prekėms iš Parduotuvės pirkti, Klientui išsiunčiamas pranešimas nurodytu elektroninio pašto adresu. Pranešimo iš banko gavimo momentas laikomas sutarties tarp Kliento ir VEDINU.LT vykdymo pradžios momentu.
 8. Kliento pateiktas užsakymas saugomas VEDINU.LT duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.
 9. Visais atvejais laikoma, jog Klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis Parduotuvės Taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.
 10. Sutartis sudaroma ir vykdoma lietuvių kalba.

 

IV. Garantijos ir prekių kainų nustatymas

 1. Kiekvienos prekės techninės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės Parduotuvėje.
 2. VEDINU.LT nurodo, o Klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekės, nurodytos Parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl naudojamo monitoriaus ypatybių, taip pat jis sutinka, kad gaminys jo pageidavimu gali būti koreguotinas, spalva dydžių, techniniais parametrais ir pan. Šiuo atveju Pirkėjas suderina užsakymą su VEDINU.LT parduotuve atskirai ir patvirtina užsakymą išankstiniu mokėjimu.
 3. Klientas sutinka, jog, jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą Parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.
 4. Kainos Parduotuvėje ir užsakyme nurodomos Eurais ir Litais su PVM.
 5. VEDINU.LT parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas sutinka pirmiausia nedelsiant pranešti apie tai telefonu VEDINU.LT, o šis įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl VEDINU.LT ar jo vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. VEDINU.LT per protingą, su Klientu suderintą terminą, trūkumų nepašalinus, Klientas turi teisę savo teises ginti LR Civiliniame Kodekse numatyta tvarka.
 6. VEDINU.LT įsipareigojimai prekių atžvilgiu:

6.1. Tais atvejais, kai konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, VEDINU.LT įsipareigoja tokias prekes Klientui parduoti taip, kad jam būtų suteikiama  reali galimybė prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

6.2. VEDINU.LT įsipareigoja perduoti prekes tinkamos kokybės bei atitinkančias užsakyme numatytus reikalavimus.

6.3. VEDINU.LT įsipareigoja pateikti Klientui užsakyme nurodytą prekių kiekį. VEDINU.LT neatsako tais atvejais, kai perduotų prekių kiekis, nėra tikslus dėl to, jog Klientas neteisingai nurodė duomenis užsakyme, pateiktame VEDINU.LT.

6.4. VEDINU.LT visais atvejais pateikia Klientui prekių asortimentą, atitinkantį Užsakyme numatytus kriterijus.

6.5. Tais atvejais, kai užsakyme numatomas tam tikras daiktų komplektas, VEDINU.LT įsipareigoja pateikti visus į daiktų komplektą įeinančius daiktus.

6.6. Prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį, siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.

 

V. Prekių kokybės garantija

 1. Kiekvienos prekės ar įrenginio gamyklinė kokybės garantija, jei tokia garantija taikoma, yra pateikiama kiekvienos Parduotuvės prekės ar įrangos kortelėje-aprašyme.
 2. Gamyklinė kokybės garantija visoms prekėms ir įrangai įsigalioja nuo jų pardavimo datos.
 3. Gamyklinė kokybės garantija gali negalioti, jeigu išvardintos prekės ar įranga, priklausančios žemiau nurodytoms prekių kategorijoms, buvo įrengtos ir paleistos savarankiškai be atestuoto elektros ar vėdinimo specialisto parašo techniniame įrangos pase, galiojančios atestacijos pažymėjimo kopijos, įrenginio instaliavimo datos:

a) rekuperatoriai;

b) pramoniniai ventiliatoriai;

c) oro tiekimo įrenginiai;

b) pramoniniai oro šildytuvai;

c) židinio ventiliatoriai;

d) 2-jų greičių buitiniai ventiliatoriai, ventiliatoriai su laikmačiu, drėgmės ir judesio davikliais;

e) valdymo įranga;

       4. Pardavėjas garantinės priežiūros paslaugas atlieka adresu: Naugarduko g. 97, LT- 03160 Vilnius, Lietuva.

 

VI. Apmokėjimo tvarka ir terminai

 1. Klientas atsiskaito už užsakytas prekes vienu iš VEDINU.LT Parduotuvėje nurodytų būdu: naudodamasis savo banku internete (SEB, Swedbank, DNB, Danske Bank, Nordea, Citadele, Šiaulių bankas, Medicinos bankas), pasinaudodamas OPAY mokėjimų surinkimo sistema, atsiskaitydamas kreditine kortele arba mokėdamas grynais (kurjeriui, pristačius prekę).
 2. Jeigu klientas pasirinko vieną iš internetinio atsiskaitymo būdų, jis įsipareigoja už užsakytas prekes atsiskaityti nedelsiant, priešingu atveju, jis praranda teisę reikšti pretenzijas dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo, kadangi pagal Kliento užsakymą prekių siuntinys pradedamas formuoti tik VEDINU.LT gavus apmokėjimą už prekes.
 3. Jeigu klientas pasirinko apmokėjimą už prekes grynais, kurjeriui pristačius prekę, užsakytos prekės klientui išsiunčiamos tik po to, kai su klientu susisiekiama ir įsitikinama, kad užsakymas yra tikras ir prekės pristatymo adresai yra teisingi.

 

VII. Prekių grąžinimas

 1. Klientui suteikiama galimybė pakeisti jam perduotus tik tuos daiktus kitais analogiškais kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo daiktais arba jam nepatinkančias prekes grąžinti.
 2. Tokią teisę Klientas gali įgyvendinti per 14 dienų nuo prekių perdavimo jam momento (pradedama skaičiuoti nuo to momento, kai Klientas ar kitas jo įpareigotas asmuo pasirašo užsakymo gavimo lape). Ši Kliento teisė siejama su tuo, jog Klientas yra nepatenkintas atitinkamos prekės matmenimis, forma, spalva, modeliu ar atitinkamų prekių komplektiškumu.
 3. Prekių pakeitimas ir grąžinimas galimi tik tada, kai keičiamos ar grąžinamos prekės atitinka tokius reikalavimus:

a) nebuvo naudojamos;

b) nebuvo sugadintos;

c) išsaugotos prekių vartojamosios savybės;

d) neprarado prekinės išvaizdos;

e) grąžinama prekė turi būti neiškomplektuota;

f) nebuvo pažeista originali pakuotė;

Pakuotės pakitimai (išskyrūs skaidrią apsauginę polietileno plėvelę), būtini prekei apžiūrėti, nelaikomi esminiu sugadinimu ar prekinės išvaizdos praradimu. Visais atvejais prekės turi būti grąžinamos originalioje pakuotėje.

Klientas grąžindamas prekes, visai atvejais privalo pateikti VEDINU.LT prekių įsigijimo dokumentus.

 1. Vadovaujantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis", patvirtintomis 2001 m. birželio 29 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 217 (aktuali redakcija nuo 2012 m. kovo 15 d. Nr. 4-243, paskelbta Valstybės žiniose 2012-03-22, Nr. 34-1637), Pirkėjo reikalavimas pakeisti nusipirktą prekę analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus netenkinamas įsigijus elektros mašinas ir įrenginius.
 2. Specifinės prekės, kurios yra nesandėliuojamos Vedinu.LT sandėlyje (joms būtinas pristatymo termino patikslinimas), yra pristatomos tik su užsakymu ir išankstiniu apmokėjimu, todėl šios prekės nekeičiamos ir negrąžinamos. Klientas sutinka ir laikoma, kad užsisakydamas nesandėliuojamas prekes jis yra apie tai informuotas ir pilnai prisiima atsakomybę bei rizika, jei prekės neatitiks jo lūkesčių.
 3. Daiktų keitimas arba grąžinamas atliekamas Klientui pranešus apie pageidavimą atlikti Daiktų keitimą arba grąžinimą VEDINU.LT elektroniniu paštu info@vedinu.lt. Laiške turi būti nurodoma, kas grąžinama ar keičiama, nurodoma grąžinimo arba keitimo priežastis, atsiunčiamos užsakymo, įsigijimo ir pristatymo dokumentų kopijos, nurodoma į kokią kliento banko sąskaitą grąžinti pinigus. Jeigu Klientas nevykdo šių reikalavimų arba vykdo dalinai, VEDINU.LT turi teisę nenagrinėti Kliento pranešimo dėl Daiktų keitimo arba grąžinimo. Visais atvejais Klientas įsipareigoja pateikti šiame straipsnyje reikalaujamą informaciją ir prisiima pilną atsakomybę už jos teisingumą.
 4. Tais atvejais, kai prekės keičiamos ir tokio keitimo metu susidaro kainų skirtumas, Klientas privalo sumokėti VEDINU.LT tokį kainų skirtumą. Kainų skirtumas yra sumokamas pavedimu į nurodytą VEDINU.LT banko sąskaitą.
 5. Tais atvejais, kai VEDINU.LT neturi pakeitimui tinkamų daiktų, Klientui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.
 6. Prekės gali būti keičiamos arba grąžinamos tik tuo atveju, jeigu jos atitinka šios Taisyklių dalies 3 p. Numatytus reikalavimus. Sumokėta suma grąžinama ne vėliau kaip per 14 dienų nuo grąžinimo formos pasirašymo. Sumos, sumokėtos prekių pristatymui, Klientui negrąžinamos.
 7. Akcijų bei išpardavimų metu prekių grąžinimui yra taikomos specialios sąlygos, kurių yra privaloma laikytis.

 

VIII. Prekių pristatymas

 1. Klientui pasirinkus sandėliuojamos prekės atsiėmimo iš VEDINU.LT sandėlio būdą, VEDINU.LT įsipareigoja paruošti prekes per 1 – 2 darbo dienas nuo patvirtinimo apie užsakymo vykdymą išsiuntimo Klientui dienos; Klientui pasirinkus sandėliuojamos prekės pristatymą į jo nurodytą vietą, VEDINU.LT įsipareigoja pristatyti prekes per 2 – 3 darbo dienas nuo patvirtinimo apie užsakymo vykdymą išsiuntimo Klientui dienos; Klientui užsisakius prekių pristatymą pas VEDINU.LT prekybos partnerį, VEDINU.LT įsipareigoja pristatyti prekes per 5 darbo dienas prekybos partnerio užsakymo pateikimo dienos. Kad prekės yra atsiėmimo vietoje ir jas galite atsiimti, prekybos partneris informuos Jus telefonu arba elektroniniu paštu. Visais pasirinktais pristatymo būdais nesandėliuojamos prekės pristatomas per 14-60 kalendorinių dienų nuo patvirtinimo apie užsakymo vykdymą išsiuntimo Klientui dienos.

Tokie terminai netaikomas tais atvejais, kai VEDINU.LT sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Klientas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Klientas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių. Tokiu atveju, VEDINU.LT įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Klientu ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

 1. Klientas įsipareigoja, užsakydamas prekes, nurodyti prekių pristatymo vietą, nurodyti priimančio prekes asmens vardą bei pavardę.
 2. Klientas įsipareigoja priimti prekes. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Kliento pateiktais duomenimis, Klientas neturi teisės reikšti VEDINU.LT pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
 3. Prekės, užsakytos VEDINU.LT internetinėje parduotuvėje, pristatomos VEDINU.LT darbuotojo arba įgaliotos kurjerių tarnybos (toliau – Kurjeris). Prekės pristatomos darbo metu. Pageidaujamą pristatymo laiką Klientas gali pasirinkti pateikdamas užsakymą, tačiau jis neprivalomas Kurjeriui. Tais atvejais, kai nustatytu laiku Klientas prekių priimti negali, jis įsipareigoja nedelsiant apie tai pranešti Kurjeriui arba VEDINU.LT Tel. +370 606 01187.
 4. Dėl Kliento kaltės arba nuo jo priklausančių aplinkybių VEDINU.LT neturėjus galimybių pristatyti prekes, VEDINU.Lt arba Kurjeris papildomai derina Klientui tinkamą naują pristatymo laiką. Pakartotinis pristatymas atliekamas ne daugiau kaip vieną kartą. Klientui pirmą kartą nepriėmus prekių, jis turi teisę prekes atsiimti pats iš VEDINU.Lt arba Kurjerio suderintoje vietoje. Kitu atveju, Klientui du kartus nepriėmus prekių, prekės grąžinamos VEDINU.LT, o Klientas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl prekių nepristatymo laiku. Be to, VEDINU.LT visais atvejais atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Klientui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Kliento kaltės arba nuo Kliento priklausančių aplinkybių.
 5. Klientas privalo nedelsiant informuoti VEDINU.LT elektroniniu paštu:

a) jeigu nurodžius laiko intervalą, kuriuo turi būti pristatyta siunta, siunta nėra pristatoma arba kurjeriai vėluoja daugiau nei 30 minučių po laiko intervalo pabaigos;

b) jeigu kreipiantis į kurjerius nurodytu elektroninio pašto adresu atsakymas į užklausą nėra pateikiamas per 4 darbo valandas arba jeigu kreipiantis nurodytu telefono numeriu nėra pateikiamas atsakymas;

c) jeigu pristatant prekes kurjeris elgiasi nepagarbiai, yra netvarkingos išvaizdos;

d) visais atvejais nedelsiant informuoti VEDINU.LT, jeigu siunta pateikiama pažeistoje, sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje; taip pat tais atvejais, kai siuntoje pateikiamos ne užsakytos prekės arba netinkamas tokių prekių kiekis, nepilnas prekių komplektas, netinkamo dydžio, matmenų prekės.

7. Visais atvejais, kai kurjeriams pristačius prekes Klientui, siuntos pakuotė yra suglamžyta, šlapia ar kitokiu būdu išoriškai pažeista, Klientas privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo patvirtinime nurodyti (parašyti pastabas) arba surašyti atskirą aktą dėl tokių trūkumų. Tai Klientas privalo įgyvendinti dalyvaujant kurjeriui. Tokių veiksmų neatlikus, VEDINU.LT atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Klientą dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Klientas nepažymėjo siuntos pristatymo patvirtinime.

8. Tais atvejais, kai priėmus prekes Klientas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamas prekių komplektas arba pateiktos prekės nėra tinkamo dydžio, spalvos ar kitų matmenų, Klientas privalo nedelsiant informuoti apie tai VEDINU.LT.

IX. Kitos nuostatos

 1. Visi pranešimai VEDINU.LT turi būti teikiami elektroniniu paštu info@vedinu.lt.
 2. Sutartis sudaroma, vykdoma ir visas bendravimas tarp Kliento ir VEDINU.LT vyksta valstybine kalba.
 3. Klientas turi teisę, sudaręs sutartį, per 7 dienas jos atsisakyti be jokių papildomų sąlygų ir neturėdamas pareigos nurodyti tokio atsisakymo priežastis. Toks terminas pradedamas skaičiuoti nuo to momento, kai prekės pagal sutartį (užsakymą) yra perduodamos Klientui.
 4. Tokią savo galimybę Klientas gali įgyvendinti tik tuo atveju, jeigu daiktas (prekė) nebuvo sugadintas arba iš esmės nepasikeitė daikto išvaizda, taip pat jos nebuvo naudojamos (pakuotės pakitimai tiek, kiek jie buvo būtini daiktui apžiūrėti, nelaikomi esminiais).
 5. VEDINU.LT, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Kliento pranešimo apie sutarties atsisakymą gavimo, įsipareigoja atlikti būtinus veiksmus, siekiant atstatyti padėtį į buvusią iki sutarties sudarymo.

Jūsų klausimas

Užpildykite arba skambinkite telefonu 8 606 01187

Naujienlaiškio prenumerata

Sužinokite naujienas pirmas, gaukite specialius pasiūlymus registruotiems vartotojams.